Join Clinical Study

Pågående kliniska studier

Sverige/Sweden

För att få till stånd en normal förlossning krävs att livmoderhalsen som är sluten under graviditeten mjukas upp. Denna process är väsentlig för att livmoderhalsen skall kunna vidgas på ett skonsamt sätt. Mognadsprocessen är också viktig för att värkarbetet skall starta spontant och bli effektivt.

Förlossningen sätts igång hos cirka 20 % av alla gravida kvinnor. Orsakerna är flera som medicinska komplikationer, långvarig vattenavgång eller att förlossningen inte startat spontant trots att kvinnan passerat beräknat datum för förlossning (överburen).

Om kvinnans livmoderhals inte är mjuk (dvs omogen), vilket är vanligast hos förstföderskor, används t.ex en ballongkateter för att vidga livmoderhalsen medan i vissa fall då livmoderhalsen är mycket omogen ges prostaglandiner för att mjuka upp vävnaden.

För att etablera ett värkarbete krävs ofta också att värkstimulerande dropp ges. Bland förstföderskor misslyckas inte sällan utmognaden av livmoderhalsen (30-50%) vilket ökar risken för kvinnan att drabbas av långdragen förlossning vilket också ökar risken för andra komplikationer för mor och barn. 

Forskning där man studerat vävnadsprover från livmodern och livmoderhalsen har visat att en viss molekyl är viktig för uppmjukning av livmoderhalsen men också för etablering av normalt värkarbete. Molekylen som saknas är heparansulfat och läkemedelskandidaten tafoxiparin liknar denna molekyl. Tafoxiparin har tidigare studerats hos gravida kvinnor med omogen livmoderhals. Resultaten visar att förbehandling med tafoxiparin i låg dos kan ge en positiv effekt på utmognaden av livmoderhalsen och på  efterföljande värkarbete.

Dilafor genomför just nu en klinisk studie vid ett antal förlossningskliniker i Sverige och Finland.
I studien testas läkemedelskandidaten tafoxiparin för att studera om den kan ge utmognad av livmoderhalsen, kortare förlossningstid och färre komplikationer hos förstföderskor som har en omogen livmoderhals och planeras för igångsättning. Totalt 170 gravida kvinnor kommer initialt att deltaga i studien.

Förlossningskliniker och sjukhus som ingår i studien: Universitetssjukhuset i Linköping och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Fler kliniker i Sverige kommer inom kort att ingå i studien.

Mer information om studien för dig som är gravid och snart ska föda barn. 


Research & Development


As many as 40% of all pregnant women experience protracted labor, which carries a high risk of complications for both mothers and infants.